Risk Analizi

Risk Analizi

İş yerinin yapısal özelliklerinden, çalışanlardan, ekipmanlardan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilip alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaları içeren dokümandır.

Risk Analizi Neden Yapılır?

Çalışılan işyerinde risklerin değerlendirilmesinin temel amacı çalışanların sağlığının korunması, işçi ve işletmenin güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk analizi, iş esnasında gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder. Aynı zamanda, her yaş grubu ve çalışanların özel durumları incelenerek işin daha verimli ve kaliteli olmasını sağlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çıkartılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesine göre her işveren İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında risk analizi yaptırmak zorundadır.
Risk Analizinin Yapılması Gereken Durumlar

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:

Yeni ekipman / makine alınması,
Tekniklerin değiştirilmesi veya geliştirilmesi,
İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
Yeni üretim sürecine girilmesi,
Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
İş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen yangın, patlama vb. olayların ortaya çıkması.