KASKO SİGORTASI NEDİR ?

Herhangi bir motorlu kara taşıtının  sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Araç Kasko Sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR ?

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Her yıl yenilenmek zorundadır.

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.

DEPREM SİGORTASI NEDİR ?

Zorunlu deprem sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır. Deprem riski yüksek olan ülkemizde 587 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre bina sahipleri mutlaka zorunlu deprem sigortasını yaptırmalıdırlar.

Sigorta, deprem ile depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

KONUT SİGORTASI NEDİR ?

Konut sigortası evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir.

Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir. Aylık taksitler ile evinizi sigorta altına alabilirsiniz. Bu sigortalar yıllık olarak yapılır.

SEYAHAT SİGORTASI

İş veya dinlenme amacıyla yapılan her türlü seyahat aslında parasal bir değere dayanır. Seyahat sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek trafik kazaları, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi çeşitli risklere karşı güvence sağlar.

Böylece, çeşitli seyahat risklerinden mali durumunuzun etkilenmemesini sağlayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatlerinizin güvencesi için seyahat sigortasından yararlanabilirsiniz.

NAKLİYE SİGORTASI NEDİR?

Nakliyat sigortası, bir yerden diğerine yapılan taşıma sırasında gerek taşıt araçlarının, gerekse taşınan malların uğrayabileceği hasarları güvence altına alır.

Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti) karşılığında güvence (teminat) altına alınmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.